Ingenjör4.0 -a new "CORONA" and industry restart activity from the C4 project and Production2030

The aim: To supply Swedish industry with e-based learning modules on Industry 4.0 developed by Swedish Universities

The project will in three steps release up to 48 "learning modules" of 2-4 days student activitie  packaged in 16 "learning packages" to the Industry.   The first step starts in June 2020 where Pilot modules will be tested by an Industrial group to supply feedback for the design and "roll-out" of of stage 2 about 10 modules for use.  In step 3, the up to 16 learning packages will contain up to 4 modules each and be made available over the net starting and "rolled out" from the autumn 2020 and onwards.  

The Doers: Experts and teachers from 13 Swedish Universities -The Production Academy and project managed by Production2030.

The Content: 16 learning packages containing each up to 4 learning modules.

TA CHANSEN
           se till att bli               FRAMTIDENS INGENJÖR
 

                 PILOTUTBILDNING
   för SMART PRODUKTION av SMARTA PRODUKTER
 

Kompetensutveckling är en av svenska industrins och de anställdas största utmaningar. Därför lanserar
INGENJÖR 4.0 - en webbaserad fortbildning på hög-skolenivå för industrins ingenjörer.
 

VAD ÄR INGENJÖR 4.0?
Ingenjör 4.0 är en unik satsning där 13 Svenska högskolor och universitet samverkar för att utveckla korta kursmoduler med aktuellt innehåll som svarar mot den snabba pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallat Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.
 
Inledningsvis introduceras korta kursmoduler inom 8 områden centrala inom den pågående digitaliseringen av tillverkningsindustrin.  Denna första våg av moduler testas först i en pilotomgång med start i Juni 2020 och under hösten kommer ytterligare 6 moduler att lanseras i en andra våg.  Totalt kan Ingenjör4.0 fullt utbyggt innehålla upp till 64 moduler inom 16 Utbildningsområden/paket kopplat till Industri 4.0. 
 
VEM RIKTAR SIG INDUSTRI 4.0 TILL?
Satsningen riktar sig till anställda inom industrin med ingenjörsbakgrund och gör det möjligt för industrins ingenjörer (Högskole- eller Civilingenjörer eller motsvarande) att ta del av kompetensutveckling på högskolenivå parallellt med ordinarie arbete.
VILKET SPRÅK BEDRIVS UTBILDNINGEN PÅ OCH VAD INNEHÅLLER PILOTUTBILDNINGENS MODULER?
Utbildningen bedrivs på ENGELSKA och innehållet återfinns summerat på www.ingenjor4.se
Titlarna på de 8 inledande pilotmodulerna är:
 
·         Smart Products and Industrial Internet of Things, Linköping Univ.
·         Autonomous Robots, KTH
·         Cyber Physical Systems and Digital Twins, Skövde Univ.
·         Connectivity, 5G, and Cloud Communication, Chalmers
·         Human Robot Collaboration, Chalmers, KTH, Univ. West, Linné Univ.
·         Standards and Interoperability in Digitized Industry, KTH, eurostep
·         Management of Manufacturing Digitalization, Luleå Univ., KTH
·         Additive manufacturing, Chalmers, Örebro Univ., Halmstad Univ.
 
VILKEN ARBETSINSATS FÖRVÄNTAS DU LÄGGA NER PÅ EN PILOTMODUL OCH MÅSTE DU FÖLJA ETT SCHEMA?
Varje kursmodul i pilotutbudet av Introduktionsmoduler omfattar 2-3 dagars heltidsarbetsinsats för den studerande men är utspridd över två veckor och kan bedrivas i egen takt och på valda tidpunkter. Ett antal schemalagda interaktioner -webinars, ingår men de kan även följas via inspelningar om man inte har tid eller möjlighet att delta ”live”.
 
HUR ÄR MODULUTBILDNINGEN UPPLAGD?
Modulerna baseras på tydliga lärvägar och innehåller inspelade föreläsningar, kunskapstester, inspirationsfilmer, interaktion med övriga studerande och webinars med lärarteamen mm… via den digitala lärportalen Collegial.  Efter avslutad utbildning utdelas ett Certifikat som visar vilken eller vilka moduler man studerat och modul utbildningens innehåll.

NÄR och HUR ANMÄLER JAG MIG och FÅR TILLGÅNG TILL UTBILDNINGEN?
Anmälningsomgången för att delat i sommarens och höstens ”pilotutbildningsomgångar” är öppen och anmälningsformulär och mer information finns www.ingenjor4.se .
 
Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Produktion2030.
 
Pilotomgången är planerad att starta i omgångar om två moduler före och efter semestrarna enligt schemat nedan:

VAD INNEBÄR DET ATT UTBILDNINGSOMGÅNGEN SOM BÖRJAR I JUNI är en sk. PILOTOMGÅNG?
Att vi kallar det första genomförandet av modulutbildningarna en pilotomgång innebär att man som studerande inte bara får tillgång till utbildningsmaterialet och kan följa kursen utan att man även deltar i utvärderingsomgången för de första modulerna i en serie och hjälper till med att ge konstruktiv feedback till kursutvecklarna vid 1-2 webinars inför lanseringen av övriga moduler i programmet och den kommande lanseringen på bred front.
 
I Pilotomgången vänder projektet sig till 50 ”pilotpersoner” från Svenska företag.
 
 
VEM STÅR BAKOM UTBILDNINGEN?
Ingenjör 4.0 utvecklas och finansieras inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vilket möjliggjort ett rekordsnabbt framtagande av nya kursmoduler.  Med Ingenjör 4.0 kan nya ämnen integreras på ett par månader.  Satsningen koordineras av Högskolan i Halmstad och modulutbildningarna tas fram av Svenska Produktionsakademiens**[1] 13 Högskolor och Universitet och >50 professorer och lärare i samverkan.
 
 
 
KOPPLINGEN TILL DEN PÅGÅENDE PANDEMIN  covid- 19
Från den 1 juni finns Ingenjör 4.0 tillgänglig online.  Initialt för en pilotomgång tillsammans med ett antal företag och senare under hösten öppnar man upp för att skapa en möjlighet för de många ingenjörer som nu är korttidspermitterade där kompetensutveckling på arbetsbefriad tid uppmuntras. Tillgång till relevant kompetensutveckling möjliggör för individer och företag att snabbare ta sig ur krisen och tillvarata möjligheterna för hållbar omställning.
 
YTTERLIGARE FRÅGOR?
Kontakta projektledaren prof. Bengt-Göran Rosén, bg.rosen@hh.se
 

[1] Svenska Produktionsakademien består av Ämnesföreträdare, professorer, forskare, lärare och doktorander från 13 Svenska lärosäten med forskning och utbildning inom Produktionsområdet.

 

Application for the "Pilot run" of INGENJÖR4.0

 • State here your Company AND Department/Division name.
 • Department/Company name, Street adress/Box, postal number and Town/ort
 • Number where we can reach you day time
 • Start of module educations:
  I1 and I4 : 1-12 of June
  I2 and I3 : 15-26 of June
  I6 and I10: 17-28 of August
  I8 and I5 : 31 of August to 11 September

  !! You can chose multiple modules
 • Write here a bit of your professional background and intrests. Its also intresting if you can add someting on your interest of Industry 4.0 and digital manufacturing as well as expectations of the participation of in the pilot run.